Privacy policy

Acceptatie van Voorwaarden

Door de website van Elektro Defauw, https://www.elektrodefauw.be, te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in deze privacyverklaring. Indien je het niet eens bent met deze voorwaarden, raden wij je aan de website niet te gebruiken.

Intellectueel Eigendom

De inhoud van deze website, waaronder teksten, logo’s, grafische ontwerpen, afbeeldingen en software, is eigendom van Elektro Defauw of wordt gebruikt met toestemming. Deze inhoud is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elektro Defauw is het niet toegestaan enig deel van deze website te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, overdragen of distribueren.

Gebruik van de Website

Deze website en de inhoud ervan zijn bedoeld voor informatieve doeleinden. Elektro Defauw streeft naar het verstrekken van nauwkeurige en actuele informatie, maar garandeert niet de volledigheid, juistheid of beschikbaarheid van de inhoud op deze website.

Externe Links

Elektro Defauw kan links naar externe websites bevatten. Deze links zijn enkel bedoeld voor informatieve doeleinden. Elektro Defauw heeft geen controle over de inhoud of functionaliteit van deze externe websites en is niet verantwoordelijk voor de informatie of inhoud die daarop beschikbaar is.

Beperking van Aansprakelijkheid

Elektro Defauw is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van deze website en de inhoud ervan, zelfs indien Elektro Defauw op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Toepasselijk Recht

Deze privacyverklaring en het gebruik van de website zijn onderworpen aan het Belgische recht. Eventuele geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de website zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Elektro Defauw behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze pagina regelmatig te controleren op updates en wijzigingen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kun je contact opnemen met Elektro Defauw via onze contactpagina.